Ulica Maksima Gorkog 82 - Beograd

Ulica Vojvode Đurovića 26 - Beograd

Ulica gospodara Vučića 168 - Beograd

Debarska ulica 26 - Beograd

Ulica gospodara Vučića 43 i 45 - Beograd

Ulica gospodara Vučića 27 - Beograd